Velkommen til Dale vindu og interiør!
Din lokale forhandlar av standard- og skreddarsydde løysingar innan
kjøkken, bad, vindu, dør, trapp, garderobe og garasjeport.

Denne vil vi vel prøve å skjule